GÜNTİAD YENİ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

GÜNTİAD’ın 4. Olağan Genel Kurulunda Seçilen Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri 30.01.2023 tarihinde ilk toplantılarını gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı.

GÜNTİAD’ın 4. Olağan Genel Kurulunda Seçilen Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ilk toplantılarını gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı.

GÜNTİAD’ın 4. Olağan Genel Kurulunda Seçilen Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ilk toplantılarını gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı.

GÜNTİAD’ın 28.01.2023 tarihinde gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurulu’nda oy çoğunluğu ile seçilen yeni yönetim kurulunun ilk toplantısı 30.01.2023 tarihinde gerçekleştirilerek yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı. Görev taksimi aşağıdaki şekilde belirlendi.

ASİl YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YEDEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Başkan Sezai AYAS

Başkan Vekili Veli İPEK

Başkan Yardımcısı Bilen SOYLU

Başkan Yardımcısı Mukadder GÖKALP

Muhasip-Sayman Mesut SÖKMEN

Genel Sekreter Taha ÜLGEN

Yönetim Kurulu Üyesi – Ayşe ÖZALTUN

 Yönetim Kurulu Üyesi –Necmettin ALKAN

Yönetim Kurulu Üyesi –Salim ALSAÇ

Yönetim Kurulu Üyesi –Ahmet BALTA Yönetim Kurulu Üyesi – Şahin ÇELİK

 

Barış TURAN

Alkan ERYILMAZ

Abdulllah TEZGEL

Mevlüt KALE

Aydın TURMAK

Gurbet SAVUŞMA

Abdullah Serhat ÖZTEKİN

Yakup ŞİMŞEK

Abdurrahim GÜZEL

Serdar VARAN

Mehmet PERİSİK

Denetleme Kurulu Asil Üyeler

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler

Denetleme Kurulu Başkanı Mahir BAYTAR

Denetleme Kurulu Başkan Yrd. Mahir CAYMAZER

Denetim Kurulu Üyesi Suat YILDIZ

Muhsin ÖZKAYA

Ali KOCA

Mehmet Mübarek AKIN

Disiplin Kurulu Asil Üyeler

Disiplin Kurulu Yedek Üyeler

Veli İPEK

Bilen SOYLU

M. Salim ALSAÇ

Mehmet PERİŞİK

Abdullah TEZGEL

Aydın TURMAK

İstişare Kurulu Üyeleri

İstişare Kurulu Başkanı Edip ÜNVER

İstişare Kurulu Başkan Yrd. İhsan OĞURLU

Vechettin ALSAÇ

Yılmaz ALAGÖZ

Heval ŞİMŞEK

Ercan TURMAK

Şeref GÖKÇE

Ahmet ALKAN