DİYARBAKIR TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ENVANTERİ

GÜNTİAD DİYARBAKIR TEKSTİLİNİN HARİTASINI ÇIKARTMAK İÇİN SAHAYA İNDİ

GÜNTİAD DİYARBAKIR TEKSTİLİNİN HARİTASINI ÇIKARTMAK İÇİN SAHAYA İNDİ

GÜNTİAD, DTSO İŞBİRLİĞİYLE “DİYARBAKIR TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ENVANTERİ” PROJESİNİ BAŞLATTI

Diyarbakır’ın önde gelen iş dünyası derneklerinden biri olan GÜNTİAD, kentteki tekstil ve hazır giyim sektörünün detaylı bir incelemesini yapmak amacıyla “Diyarbakır İli Tekstil ve Hazır Giyim Envanteri” projesini hayata geçirdi. Proje, kent ekonomisine giderek artan katkısıyla dikkat çeken tekstil sektörünün gelişimini, potansiyelini ve zorluklarını ele alıyor.

Proje kapsamında GÜNTİAD Dernek mekânında, Diyarbakır'da, tekstil ve hazır giyim sektörünün mevcut durumunu, sorunlarını ve potansiyelini değerlendirmek amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirildi. 

PROJENİN ODAK GRUP TOPLANTISINA TEKSTİL SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YÜRÜTEN KURUM VE KURULUŞ TEMSİLCİLERİ KATILDI

Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği'nin Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle başlattığı "Diyarbakır Tekstil Envanteri Saha Çalışması" kapsamında düzenlenen odak grup toplantısına, tekstil sektörü ile ilgili işbirliği içinde olan kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Odak grup toplantısına DTSO’dan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ercan TAYINLAMAK ve Erdal AVŞAR, Meclis Üyesi Selahattin YILDIRIM, Danışmanı Meryem ÖZDEMİR, SGK İl Müdürü Reşat MERTTİR, Sanayi İl Müdürü Mahmut YALÇINKAYA, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mürsel ÇAPRAS, Diyarbakır OSB Müdürü Sami ERKİZ, Tekstil İhtisas OSB Proje Koordinatörü Önder ATLI, KOSGEB Yöneticisi Derya ALTUNBAĞ, Karacadağ Kalkınma Ajansı Yöneticisi Bedri YAY, İŞKUR Şube Müdürü Cengiz ÇELEBİ, Yenişehir Belediyesi adına Dilek TUNÇ,  GÜNTİAD’tan ise Yönetim Kurulu Başkanı Sezai AYAS, Başkan Vekili Veli İPEK, Genel Sekreteri Taha ÜLGEN, Sayman Mesut SÖKMEN ve Proje Koordinatörü Berra CİZRELİOĞULLARI katıldı.

TEKSTİL ENVANTERİ PROJESİNİN SAHA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Toplantıda, Temmuz ve Ağustos aylarında 345 firma ile yapılan saha çalışmasının kısmi sonuçları paylaşıldı. Bu firmalarla yapılan nitelikli görüşmelerin yanı sıra 35 firma ile derinlemesine yapılan mülakatların ürünü olarak sektörün genel portresi ortaya kondu. İşletmelerin faaliyet alanları, yatırım ihtiyaçları, istihdam hedefleri, üretim kapasiteleri ve kentte yaşadıkları sorunlar gibi konular masaya yatırıldı.

Envanter çalışması, beş aşamadan oluşuyor:

1.       Mevcut raporların taramasının yapılması ve Diyarbakır kentinde tekstil sektörünün gelişim öyküsünün ele alınması.

2.       Diyarbakır'daki kayıtlı ve kayıt dışı üretim sağlayan tekstil firmalarının belirlenmesi. Bu aşamada DTSO, DESOB ve OSB’de kayıtlı firmalar ile çevre taramasıyla elde edilen atölyelerin listelerinin arşivlenmesi

3.       Envanter saha çalışmasının başlatılması, belirlenen firmaların ziyaret edilmesi, gözlemler yapılması ve firmalardan bilgi toplanması. 345 firma ile nitelikli görüşmelerin alınması ve bilgi formları aracılığıyla yüzyüze anket uygulanması

4.       Yerel işbirliği sağlayabilecek kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla odak grup toplantısının düzenlenmesi. Bu toplantıda sektörün geleceği için yerel dinamiklerin etkisi ve sektörün güçlendirilmesi için yerel ihtiyaçların ele alınması

5.       Toplanan tüm verilerin analiz edilerek Diyarbakır'daki tekstil sektörünün geçmişten bugüne gelişim öyküsü ve gelişme potansiyelini aktaracak kapsamlı bir raporunun hazırlanması

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN DİYARBAKIR KENTİNDEKİ BÜYÜME POTANSİYELİ AÇIĞA ÇIKARILACAK

GÜNTİAD’ın bu envanter çalışması, tekstil sektörünün bölgedeki gelişmişlik düzeyini gözler önüne sermek, sektörde işbirliği içinde olan kurumlar için bir stratejik yol haritasını belirlemek, sektörel fırsat ve tehditleri açığa çıkarmak ve uluslararası markalara erişim için yerel veri sağlamayı hedefliyor.

AMAÇ TEKSTİL SEKTÖRÜNÜ ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE DAHA REKABETÇİ HALE GETİRMEK

Çalışma sonunda, sektördeki tüm paydaşlara, sektörün mevcut durumu, zorlukları ve fırsatları hakkında ayrıntılı bilgi sunan bir rapor hazırlanacak. GÜNTİAD, bu projeyle Diyarbakır tekstil sektörünü ulusal ve uluslararası düzeyde daha rekabetçi hale getirmeyi ve sektördeki firmaların bir adım öne geçmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Toplantı sonrasında elde edilen bilgiler, Diyarbakır'ın tekstil ve hazır giyim sektöründe nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda değerli veriler sunuyor. Bu tür inisiyatiflerin, sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağına inanılıyor.