GUNTİADKURUL

Sezai Ayaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Veli İpek

Başkan Vekili

Taha Ülgen

Genel Sekreter

Mesut Sökmen

Sayman

Ayşe Özaltun

Yönetim Kurulu Üyesi

Mukadder Gökalp

Başkan Yardımcısı

Necmettin Alkan

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Balta

Yönetim Kurulu Üyesi

Bilen Soylu

Yönetim Kurulu Üyesi

Salim Alsaç

Yönetim Kurulu Üyesi

Şahin Çelik

Yönetim Kurulu Üyesi