Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri ile 53 Kadın Sertifika Almaya ve KOSGEB desteklerinden yararlanarak kendi işini kurmaya hak kazandı


Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri ile 53 Kadın Sertifika Almaya ve KOSGEB desteklerinden yararlanarak kendi işini kurmaya hak kazandı

Dezavantajlı Kişilerin Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe İstihdamı Projesi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Tamamlandı. 53 Kadın Sertifika Almaya ve KOSGEB desteklerinden yararlanarak kendi işini kurmaya hak kazandı.

Hazır giyim alanında mesleki eğitim deneyimi olan veya aileden öğrenerek deneyim sahibi olan kadınların kendi hesaplarına kuracakları işler ile ekonomiye katılımlarını sağlamak mümkündür. Mevcut durumda girişimcilik için sunulan desteklerden kadınların yararlanma oranları oldukça düşüktür. Sunulan genel eğitimlerde tekstil gibi alanlarda iş kurmak isteyen, el becerileri bulunan pratik açıdan deneyimli ancak eğitim düzeyi daha düşük kadınların girişimcilik sürecini kavramaları ve sonrasında iş kurmaları daha zordur. Mesleki eğitim alan hedef grubun girişimcilik ve iş kurma süreçlerini daha iyi kavranması mümkün olacaktır. 53 Kadından 5 veya 6 kadına sunulacak iş kurma danışmanlık desteği ile de hem bunun için maddi destek almaları hem de yabancı oldukları bürokratik işlemler, finansal işler ve iş yeri, işin planlanmasına ilişkin süreçler hakkında desteklenmeleri sağlanmaya başlanmıştır. Bu şekilde eğitimden yararlanan kadınların iş kurmaya yönlendirilmeleri, iş kurmak isteyen kadınların iş kurma aşamalarının kolaylaştırılması ve sürekliliğinin sağlanması projemiz tarafından desteklenmiş olacaktır.

Belirtilen hedef gruplarından 53 kadın dernek bünyesinde düzenlenecek girişimcilik eğitimlerinden yararlanmıştır.  Eğitimler KOSGEB ortaklığında verilmiş olup, 32 saatlik girişimcilik eğitim programı uygulanmış, bu program kapsamında; girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, iş planı kavramı ve öğeleri (Pzar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansl plan), İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları, iş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlara yer verilmiştir. Eğitim alan katılımcılar KOSGEB ortaklı eğitim sertifikalarını ileri günlerde törenle alacaklardır.

Girişimcilik eğitimlerini tamamlayanlardan %10’u yani 5 kişinin iş kurma sürecine devam etmesi öngörülmektedir. Bu oran genelde girişimcilik eğitimlerinden sonra iş kurma sürecine devam edenlere ilişkin genel bir orandır. Proje içinde aynı oran öngörülmüştür.

İş kurma kararı alan 5 kadının iş kurma süreci ve girişimcilik desteği alma süreci ortalama 6 ay kadardır. Bu süre içinde iş kurma kararı alınması, kurulacak iş ile ilgili pazar araştırması, makine ekipman vb. ihtiyaçların tespiti, üretimin planlanması, resmi kuruluş işlemleri, iş planı hazırlanması, KOSGEB girişimcilik desteği başvurusu, başvuru sürecinin takibi, üretim veya hizmet sunumunun başlatılması, işletme ürün tanıtım çalışmaları, personel görevlendirme, işletme giriş çıkış işlem ve ödemelerin düzenlenmesi vb. süreçlerin tamamında özellikle seçtiğimiz hedef grubundaki kadınlar desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle bu danışmanlık kalemi bünyesinde 5 işletme için 6 ay süresince destek verilecektir. Ayrıca işletmeler için kritik eşik genelde 6 – 12 ay arasıdır. Bu süreci aşabilmeleri için sunulacak destek oldukça önemlidir.

5 kişi, iş kurma kararı alan kişiler arasından seçilmiştir. Bu faaliyet kapsamında da yerelde KOSGEB ile işbirliği yapılmış, iş kurulacak alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin de özellikle pazar ve üretim hakkında destekleri alınmıştır.