Güntiad heyeti 7-10 Nisan tarihleri arasında Ermenistan iş çevrelerini ziyaret etti.


Güntiad heyeti 7-10 Nisan tarihleri arasında Ermenistan iş çevrelerini ziyaret etti.

DTSO Başkan Vekili Diyadin Gezer ve Yönetim Kurulu üyeleri, DOGÜNKAD Başkanı Nevin İl ve DOGÜNKAD Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte 8 kişilik GÜNTİAD heyeti Ermenistan İş Kadınları'nın davetlisi olarak 2 günlük ortak iş toplantılarına katıldılar. GÜNTİAD Başkanı İhsan Oğurlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ermenistan - Türkiye sınır kapısının açılması ve karşılıklı havayolları seferlerinin arttırılmasının 2 ülke ticareti açısından hayırlı olacağını belirttiler. Bu amaçla 2 ülke nezdinde çeşitli girişimlerin artması gerektiği hususunda uzlaşmaya varıldı. Özellikle tekstil sektörü açısından Asya ülkelerine açılmak için Ermenistan kapısının önemine dikkat çekildi.

Güntiad Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Oğurlu, Ermeni İş Konseyi ile yapılan toplantıda konuşmasında, gezilerinin bölge için büyük katkı olduğunun altını çizerek, "Ermenistan üretimin sınırlı olduğu, küçük bir ülke. Bu nedenle kapıların açılmasının üreticilerimiz için oldukça fayda sağlayacak ve ihracat oranlarımızı, iş yapma kapasitemizi arttıracaktır" dedi. Türkiye hükümetinin bu konuda iyi bir adım atacağına inandıklarını belirten İhsan Oğurlu, "siyasetle ticaret bir birlerine engel olmamalıdır. Geçmişte yaşanan acılar, ticareti engellememelidir. Hele küreselleşme çağında sınırların ortadan kalkmaya doğru gittiği düşünüldüğünde ülkelerin gücünü sınırlardan değil, sınırsızlıktan aldığı açık-seçik ortadadır.

İhracatımızı geliştirmek için Ermenistan gibi komşu ülkelere günübirlik gidip gelebilmemiz gerekirken, kapılar kapalı olduğu için, Gürcistan'dan dolanıp 24-25 saatlik yolculuk yapmak durumunda kalıyoruz. Van-Erivan uçak seferlerinin düzenlenmesi bir umut olmuşken, bunun da aniden ortadan kaldırılması, Azerbeycan gibi üçüncü ülkelerin araya girmesiyle bunun engellenmesi, milli ticaretimizin gelişimi önüne bent dikmektedir. Bunun bir an önce çözülmesi gerekir" temennilerinde bulundu. Ayrıca geziye katılan heyet, Ermenistan Cumhuriyeti Vergi, İhracat, İthalat kanunları konusunda yetkililerden bilgi aldı.

GÜNTİAD üyeleri Ani Plaza Hotel'de ürünlerinden numuneler sergileyerek, çeşitli birebir iş ortaklıkları geliştirilmesi konusunda ön anlaşmaya vardılar.