Genel Kurul İlanı


Genel Kurul İlanı

GÜNEYDOĞU TEKSTİL SANAYİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

Derneğimiz Olağan Genel Kurul toplantısı; 31/01/2020 Cuma Günü Saat: 17:00’de dernek merkezinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 15/02/2020 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır:

GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklama,

2. Divan kurulunun teşkili

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir - Gider Tabloları ve Denetleme Kurulu Raporunun okunarak görüşülmesi,

4. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı, ayrı ibrasının Genel Kurul onayına sunulması,

5. Dernek Tüzüğünde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi, madde madde oylanması,

6. Bir sonraki dönem Bütçesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,

7. Yönetim ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi,

8. Dilek ve temenni konuşmaları,

9. Seçilen Yönetim Kurulu adına teşekkür konuşması,

10. Kapanış